Biblioteca Batthyaneum, din Alba Iulia, Filială a Bibliotecii Naţionale a României gestionează o tipologie vastă de bunuri de patrimoniu.

Între acestea se regăsesc şi documente de arhivă (peste 17.000 documente) emise începând cu secolul al XIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea, constituite în principal din arhiva Capitului romano-catolic din Alba Iulia şi cea a Conventului benedictin de la Cluj-Mănăştur. Acestor izvoare li s-au adăugat în timp şi documente de arhivă, de final de secol XIX şi XX, a unor episcopi romano-catolici ai Transilvaniei însumând un fond documentar de circa 26.000 documente.

Numărul total al acestor documente de arhivă istorică rămâne să fie stabilit exact doar în urma unui inventar total general al acestei tipologii de bunuri de patrimoniu coroborat cu o cercetare ştiinţifică complementară care să susţină sau nu rezultatele, respectiv cifrele inventarului.

Din cele peste 17.000 de documente de arhivă istorică iniţiale un număr de cel puţin 1200 se pot accesa online, având o versiune digitizată (scanare, microfilmare) în diferite baze de date, cataloage naţionale şi internaţionale.

Astfel 963 de documente de arhivă istorică, a căror exemplare originale se găsesc la Filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia a Bibliotecii Naționale a României, pot fi accesate gratuit online, sub forma unor copii alb-negru în baza de date și colecția digitală a Arhivelor Naționale Maghiare (aceste documente pot fi cercetate și sub formă de microfilme, mărite / tipărite pe hârtie).

Colecția medievală a Arhivelor Naționale Maghiare, se împarte în două părți principale, respectiv colecția de documente ce se regăsesc în original sub prescurtarea / seria DL (= Arhiva Diplomatica) și documentația colectată în format copie din alte arhive străine și maghiare. Cea de-a doua colecție este sub prescurtarea/seria DF (= Arhiva foto diplomatica).

În colecția, respectiv seria DF, sub 6 numere de înregistrare principale se găsesc şi cele 963 de documente de arhivă istorică menţionate:

MNL–OL–U 844 Törzsgyűjtemény (colecția principală), Mediaevalia, 
5 irat (documente) DF 277843-277847
 1. Data: 1466, 20 mai / EmitentMatei Corvin (rege) / Forma păstratăoriginal
 2. Data: 1471, 4 octombrie / EmitentMatei Corvin (rege) / Forma păstratăoriginal
 3. Data: 1472, 17 decembrie / Emitent: Conventul Cluj-Mănăștur / Forma păstrată: transcriere 1579
 4. Data: 1516, 28 noiembrie / Emitent: Ludovic II (rege) / Forma păstrată: transcriere 1586
 5. Data: 1520, 5 mai / Emitent: Várdai Ferenc (episcop) / Forma păstrată: original
MNL–OL–U 841 Incunabula, 1 irat (documente) DF 277815
 1. Data: 1480-1500 / Emitent: Capellai Miklós Magán / Forma păstrată: original
MNL–OL–U 843 Codex authenicorum, 8 irat (documente) DF 277833-277834
 1. Data: 1526, 24 august / Emitent: Maria (regină) / Forma păstrată: copie 1601-1700
 2.  …..
MNL–OL–U 842 Kéziratok (manuscrise), 19 irat (documente) 
DF 277816-277832, DF 277835-277836
 1. Data: 1479, 5 iulie / Emitent: Conventul Cluj-Mănăștur / Forma păstrată: original
 2.  ……
MNL–OL–U 838 Gyulafehérvári káptalan levéltára 
(arhiva Capitlului de Alba Iulia), 631 irat (documente) 
DF 277176-277804DF 278412-278414
 1. Data: 1517, 30 ianuarie / Emitent: Jeromos (episcop de Aesculani, ..) / Forma păstrată: original
 2.  ….
MNL–OL–U 802 Kolozsmonostori konvent, 299 irat (documente) 
DF 275162-275460
 1. Data: 1498, 18 iunie / Emitent: Ladislau II (rege) / Forma păstrată: original
 2.  …..

În perioada următoare vom prezenta o serie de documente de arhivă istorică şi alte obiecte de patrimoniu care poziţionează Filiala Bibliotecii Naţionale din Alba Iulia printre instituţiile culturale naţionale cu un patrimoniul cultural inestimabil recunoscut inclusiv la nivel internaţional.

SURSE bibliografice:

Beke Antal, A gyulafehérvári káptalan levéltárnak czimjegyzéke, Budapesta, 1884

Beke Antal, Az Erdély káptalan levéltára Gyulafehérvárt, Budapesta, 1889, caietele I-III

Beke Antal, A kolozsmonostori konvent levéltára, Budapesta, 1897

Publicitate