Prin intermediul portalului www.bibliotecapatrimoniului.com puteţi găsi trimiteri la formate digitale şi informaţii aferente unităţilor bibliografice, respectiv valorilor patrimoniale, fie ele manuscrise, incunabule (exemplele de mai jos), cărți vechi sau documente de arhivă, dar şi alte categorii de obiecte de patrimoniu existente în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia – Filială a Bibliotecii Naţionale a României.

Aceste unităţi de patrimoniu, precum şi informaţii cu privire le acestea au fost digitizate de-a lungul timpului într-o formă sau alta şi pot fi regăsite în diferite baze de date, cataloage naționale și internaționale cu acces online.

MANUSCRISE – INCUNABULE:

Biblioteca Digitală Națională *:

a. Manuscrise (252)

b. Incunabule (13)

Portalul manuscriselor europene – www.manuscriptorium.com *

*Cele două legături (link-uri) indicate nu conțin în mod obligatoriu aceleași titluri, respectiv manuscrise și incunabule

2. MANUSCRISE, DOCUMENTE DIN ARHIVA ISTORICĂ

Baza de date și colecția digitală a Arhivelor Naționale Maghiare http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ 

Publicitate