Scrisoarea de indulgență (lat. indulgentia) a fost emisă în intervalul 11 februarie 1348 – 28 ianuarie 1349 de arhiepiscopul Grigore de Verissa (lat. Archidioecesis Verissensis) și alți 15 episcopi, în timpul pontificatului Papei Clement al VI-lea (1342-1352) de la Avignon.

Conform conținutului acestui document, vor beneficia de indulgență vreme de 40 de zile, toți cei care vor vizita biserica ˮSf. Mihailˮ și filia acesteia, capela ˮSf. Iacobˮ (a cărei clădire nu mai există în prezent) din Cluj, a episcopiei Transilvaniei în anumite zile de sărbătoare, enumerate în scrisoare, respectiv toți cei care vor face donații pentru întreținerea și construcția acestora ….

Imagini din colecțiile Zempléni Múzeum, Szerencs – képeslapok regăsite și accesibile pe www.hungaricana.hu

Documentul prezentat este important și valoros și din prisma faptului că în Arhiva Capitlului de Alba Iulia, care se află în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, se găsesc doar câteva scrisori de indulgență papală din perioada medievală.

Surse:

Bernád Rita-Magdolna, Egy eltűntnek hitt, 668 éves kolozsvári oklevél nyomában, în Vasárnap, 30 noiembrie 2016)

Erős Katalin, Búcsúk és búcsúlevelek a késő középkori Magyarországon, 2019

O copie târzie (1801-1900) a documentului se află în Arhiva Istorică a Filialei din Cluj a Academiei Române

Copii digitale în arhiva digitală a Arhivelor Naţionale din Ungaria se găsesc la DF 275200, respectiv DF 244455 (copia târzie a documentului)

Documente privind Istoria Romaniei, Veacul XIV C. Transilvania, Bucureşti, 1955, p. 415-416, 540

Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. III. 1340-1359. Magyar Országos Levéltár, 2008, p. 174-175