Pentru a asigura prezervarea de lungă durată și accesul la patrimoniul cultural documentar, inclusiv cel în formă digitală, în acord cu recomandările UNESCO în domeniu, trebuie luate măsuri de prezervare a materialelor digitizate sau inițial publicate în format electronic. Dar volumul de informații digitale este aproape incalculabil și continuă să crească, selecția acestuia reprezentând o provocare importantă.

Ghidul UNESCO/PERSIST pentru selectarea patrimoniului digital în vederea prezervării pe termen lung a fost realizat în scopul asistării practicienilor în luarea deciziilor informate cu privire la resursele digitale ce trebuie să fie păstrate.

(Sursa: www.unescopersist.org Vizualizarea proiectului PERSIST creat de către Elco van Staveren pe parcursul conferinţei internaţionale când a fost lansat PERSIST, în 2013)

Această a doua ediție conține actualizări și completări la cea lansată în 2016 și a fost realizată prin efortul comun al unui grup de experți, reprezentanți ai UNESCO, IFLA, ICI (International Council on Archives), ICOM (International Council of Museums).

Care sunt noutăţile ?

Ţinând cont de complexitatea prezervării digitale, această nouă ediţie s-a extins pe două aspecte:

1. „Impactul Prezervării Digitale în ceea ce privesc Deciziile de Selecţie” introduce cititorii în zona oportunităţilor unice ale prezervării digitale, a consideraţiilor ce trebuie luate în calcul când se elaborează o politică de selecţie, şi a instrumentelor pe care le pot utiliza în luarea unor asemenea decizii.

2. “O atenţie mai aprofundată acordată colectării în mediul digital” conferă o atenţie şi mai profundă prezervării digitale, explorând consideraţii instituţionale specife pentru practicienii din muzee, arhive şi biblioteci, oferind un capitol mai extins condiţiilor legale privind deciziile de selecţie.

Ghidul UNESCO/PERSIST pentru selectarea patrimoniului digital în vederea prezervării pe termen lung, ediţia a II-a

Surse:

https://ec.europa.eu/culture/ro/cultural-heritage/cultural-heritage-eu-policies/patrimoniul-digital-european

https://www.infodocket.com/2021/09/26/available-now-the-2nd-edition-of-the-unesco-persist-guidelines-for-the-selection-of-digital-heritage-for-long-term-preservation/