Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național, deținător Biblioteca Națională a României – Filiala Batthyaneum